Diplomovky – Kríza

Pojem kríza sa v poslednom období stal veľmi diskutovanou témou nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Pri slove kríza sa väčšine z nás vybaví niečo negatívne. Masmédiá sú preplnené informáciami o rôznych druhoch kríz, či sa už jedná o ekonomickú krízu, finančnú krízu, podnikovú krízu alebo krízu osobnú.


Najvýznamnejšou krízou poslednej dekády je globálna finančná a hospodárska kríza, ktorá vznikla v USA v roku 2007 ako dôsledok neuváženého poskytovania hypotekárnych úverov bankovými subjektmi pre ľudí s nízkym príjmom, čo viedlo ku krachu celého globálneho finančného systému. Predchádzajúci rozvoj informačných technológií, družicový telekomunikačný systém prepojenia jednotlivých svetadielov, odstránenie bariér medzi národným a medzinárodným trhom a následná integrácia a globalizácia finančného trhu spôsobila rozšírenie krízy do celého sveta, čím ovplyvnila ekonomické prostredie podnikov a firiem v celosvetovom meradle (Kelíšek, 2010).

Diplomovky vzor

Diplomovky Kríza

Diplomovky Kríza

Diplomovky Kríza 2

Diplomovky Kríza 2

Diplomovky Kríza 3

Diplomovky Kríza 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.