Štruktúra bakalárskej práce – Prehľad

bakalarska praca

Štruktúra bakalárskej práce je podobná ako štruktúra diplomovej práce, no jednotlivé časti štruktúry majú v prípade bakalárskej práce menší rozsah.

Štruktúra bakalárskej práce má svoje základné časti:

Každá bakalárska práca musí navyše spĺňať medzinárodné citačné kritériá a zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru. Jednotlivé vysoké školy či fakulty majú vlastné smernice pre bakalárske práce, a preto existujú mierne odlišnosti v rámci škôl v štruktúre bakalárskej práce.

Každá časť štruktúry bakalárskej práce by mala spĺňať zadané kritéria, ktoré sú uvedené v smernici pre každú vysokú školu. V zásade však platí, že jadro píšeme ako prvé, nasleduje úvod a záver a zvyšné časti dorábame až nakoniec.

Aj keď sú čestné vyhlásenie a poďakovanie nepovinnými časťami bakalárskej práce, napriek tomu je vhodné, ak tam tieto časti sú. Bakalársku prácu predsa nepíšeme úplne sami a potrebujeme množstvo neoceniteľných rád z každej strany. Je vhodné poďakovať sa školiteľovi či konzultantovi bakalárskej práce, rodičom a priateľom, ktorí pri nás počas náročného a stresového obdobia stáli. V čestnom vyhlásení potvrdzujete svojím podpisom, že vaša práca nie je plagiát a toto do práce určite patrí, nezávisle od toho, či je to povinné alebo nie.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.