Úvod, jadro, záver. Čo musia obsahovať jednotlivé časti seminárky?

Seminárna práca sa delí na tri hlavné časti – úvod, jadro a záver. Jadro obsahuje teoretickú a analytickú zložku. V tomto článku vám stručne objasníme, čo nesmie v jednotlivých častiach seminárky chýbať.

Úvod seminárky

Cieľom úvodu je zaujať, no zároveň je dôležité zachovať jednoduchosť. Úvod seminárky by mal vysvetliť vybranú tému práce, prečo si ju autor zvolil, čo má za cieľ objasniť, dokázať alebo vyvrátiť. Stručne môže objasniť literatúru, akú zvolil pri písaní seminárky či metódu tvorby seminárky.

V úvode seminárnej práce je odporúčané použiť vhodný citát či motto. Úvod by mal byť predovšetkým pútavý a tak sa kreativite a vašej fantázii medze nekladú, napríklad s obľubou sa používajú aj reálne príklady zo života, ktorými sa dá výborne premostiť k danej téme.

Jadro seminárky

Jadro je najdôležitejšou časťou seminárnej práce. Téme či problému je potrebné venovať sa teoreticky, no rovnako dôležitá je i analytická časť. Práve v nej sa rieši vlastná práca, prax alebo pokus. Kľúčové je vhodne vyvážiť teoretickú zložku jadra seminárky s vlastným pohľadom na problematiku. Informácie je vhodné čerpať z viacerých a najmä overených a kvalitných zdrojov.

Čas investovaný do prelúskania množstva odborných článkov či publikácií pojednávajúcim o vami zvolenej témy sa vám určite vráti. Vhodné je “nenatlačiť” jadro seminárky do jednej kapitoly. Vhodné je jadro rozdeliť racionálne na viaceré kapitoly či podkapitoly. Seminárke to dodá potrebnú prehľadnosť a jednoduchšie sa v nej orientuje.

Záver seminárky

Záver seminárnej práce prináša zhrnutie a sumarizáciu poznatkov, získaných informácií, výsledkov. V závere seminárky je vhodné uviesť, či ste splnili cieľ, ktorý ste si v seminárke stanovili. Prípadne načrtnúť témy na pokračujúcu diskusiu.

V závere seminárky môžete zhrnutie dosiahnutých výsledkov riešiť prostredníctvom rôznych obrázkov, tabuliek či grafov. S rozsahom to rozhodne netreba preháňať, odporúča sa záver seminárky napísať do jednej normostrany.

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.