Obrázky v diplomovej práci a ich zdroj

obrázok diplomová práca

Kvalitná diplomová práca nepozostáva len z textu. Okrem správneho zalomenia a formálnej úpravy je tiež doplnená vizuálnym obsahom: obrázkami, grafmi či fotografiami. Obrázky v diplomovej práci by, samozrejme, nemali ostávať bez uvedeného zdroja.

Nejde pritom len o správnu formálnu úpravu, ale aj o etické narábanie s prevzatým obsahom a dodržiavanie autorského zákona. Pod obrázkom musí byť uvedený zdroj v jednoduchej podobe: najprv obrázok očísluj podľa poradia, ako sa v práci nachádza. Toto poradie dodržuj, keďže súvisí aj s uvedeným obrázkov a grafických príloh uvedených na začiatku práce za obsahom.

Následne pridaj jasný popis alebo názov obrázku, ktorý korešponduje s tým, čo zobrazuje. Za názov potom uveď zdroj. V prípade, že je obrázok alebo fotografia tvojím autorským dielom, nie vždy je nutné uviesť zdroj, teda že ide o autorskú prílohu. Pravidlá a kritériá sa však môžu na rôznych školách líšiť, a aj s týmto ti môže poradiť školiteľ alebo školiteľka.

Môžu byť obrázky v diplomovej práci aj z webu?

Samozrejme, siahnuť môžeš aj po obrázkoch zo známych webov, portálov a fotobánk. Vždy však mysli na relevantnosť takéhoto obrázku a či sa hodí do diplomovej práce, ktorá je posudzovaná omnoho vážnejšie, ako bežná seminárna práca, v ktorej ti prejde aj nekonvenčný vizuálny štýl.

Najlepšie je vytvárať si obrázky do diplomovej práce sám

Niekedy to nebude možné, no minimálne grafy môžeš použiť autorské. Pomôžu ti v tom programy ako Excel, PowerPoint či Word, v ktorých z vložených údajov, tzv. inputov, vytvoríš na pár klikov pekne graficky znázornené grafy podľa preferovaného štýlu (koláčové, stĺpcové, lineárne, atď.).

Občas je nutné siahnuť aj po grafickom programe, najmä ak potrebuješ do obrázku vložiť text. Základom na operačných systémoch Windows je maľovanie, resp. Skicár, ktorý nie je náročný na použitie a môžeš ho využiť na editáciu obrázkov. Pokročilejší používatelia môžu využiť aj programy ako Photoshop, prípadne jeho nespoplatnenú alternatívu Gimp.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.