Poďakovanie

podakovanie

Spravidla nepovinná časť práce – Poďakovanie – sa využíva na vyjadrenie vďaky za pomoc pri písaní záverečnej práce.

Poďakovať môžete napríklad vedúcemu bakalárskej alebo diplomovej práce, ľuďom, s ktorými ste prácu konzultovali alebo komukoľvek inému, kto prispel ku konečnej podobe vašej práce.

Ďakovať môžete za odbornú pomoc pri vypracovaní práce, za užitočné poznámky či praktické pripomienky k práci.

Kam umiestniť poďakovanie v záverečnej práci?

Ak sa poďakovanie v záverečnej práci nachádza, spravidla je umiestnené na začiatku bakalárskej alebo diplomovej práce. Väčšina metodických príručiek odporúča umiestniť poďakovanie na samostatnej strane medzi časti Čestné vyhlásenie a Abstrakt.

Pri umiestnení vo vašej záverečnej práci sa riaďte odporúčaniami metodickej príručky vašej katedry alebo fakulty.

Vzor poďakovania k práci

Pozrite si aj vzor poďakovania v záverečnej práci:

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.