Pozor na citácie pri diplomovej práci! Poznáte rozdiel medzi citátom a parafrázou?

Písanie úvodzoviek

Písanie diplomovej práce je komplexná záležitosť pozostávajúca z mnohých drobností. Jednou z nich, často prehliadanou, sú správne citácie. V nasledujúcich riadkoch vám objasníme, ako postupovať správne pri citovaní a aký je rozdiel medzi citátom a parafrázou.

Citáty a parafrázy: Aký je medzi nimi rozdiel?

Citácie sú neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej diplomovej práce. Dôležité je k nim pristupovať zodpovedne a správne. Správny spôsob citovania je nesmierne dôležitý. Je veľký rozdiel, či ide o citát, parafrázu alebo vašu vlastnú myšlienku. Čím viac vlastných myšlienok do diplomovej práce zakomponujete, tým lepšie. Dáte do nej výrazný osobný vklad, čo určite kompetentní ocenia pri hodnotení.

Nevyhnete sa však ani citovaniu iných autorov či vedcov. Mnohí študenti nerozlišujú medzi citátom a parafrázou. Pritom rozdiel je zásadný. Pri citáte preberáte doslovne vyjadrenie inej osoby. Citáty sa píšu do úvodzoviek a je nutné uviesť meno citovanej osoby, resp. uvedenie zdroja od ktorého daný citát preberáte.

Parafrázou sa označuje myšlienka prebratá od iného autora, ktorú necitujete od slova do slova, ale ju vysvetlíte svojimi vlastnými slovami. Na rozdiel od citátu sa parafráza nedáva do úvodzoviek. Rovnako ako pri citáte, aj pri parafráze je nutné uviesť autora, od ktorého si danú myšlienku preberáte do svojej diplomovej práce. Fakty, ktoré sú všeobecne známe a používate ich vo svojej diplomovej práci, nemusia mať uvedený zdroj. Spôsoby citovania

Pokiaľ chcete napísať úspešnú diplomovú prácu, odporúčame vám využívať častejšie parafrázy ako citácie. Odborníci radia, aby jedna prebratá myšlienka od iného autora nemala dlhší rozsah textu ako jeden odsek.

Rozlišujeme tri spôsoby citovania. Takzvaný harvardský systém – systém mena a dátumu, číselný systém a priebežné poznámky. Je len na vás, ktorý spôsob citovania si pre svoju diplomovú prácu zvolíte. Dôležité je však daný spôsob dodržiavať v celej práci.

Vo všeobecnosti sa odporúča pri písaní záverečných prác systém mena a dátumu. Za citovanou informáciou v texte sa v zátvorke uvedie meno autora a rok. Ak je meno autora súčasťou textu, uvedie sa v zátvorke rok. Ak sa citujú viaceré publikácie toho istého autora s rovnakým rokom, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, atď.) za rokom vo vnútri zátvoriek a tiež za rokom v zozname použitej literatúry. Pri tejto metóde je nevyhnutné upraviť zoznam použitej literatúry tak, aby za menom autora nasledoval rok vydania. Zoznam sa v tomto prípade usporadúva abecedne podľa priezviska autora.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.