Cieľ diplomovej práce

Cieľom diplomovej práce je preukázať, ako vie študent získané vedomosti analyzovať, urobiť komparácie, a súčasne syntetizovať podľa vlastného úsudku. Študent by mal vedieť, čo je podstatou danej problematiky, ktorú následne v diplomovej práci zmysluplne a faktograficky rozvinie.

Cieľ diplomovej práce je spravidla stručne súčasťou predhovoru, presnejšie popísaný aj v rámci úvodu diplomovej práce a podrobne rozvinutý v jadre práce.

Vzor cieľ diplomovej práce:

Diplomová práca - Cieľ

Diplomová práca – Cieľ

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.