Prezentácie – príprava a štruktúra

Existujú v zásade dva problémy prípravy obsahu prezentácie – Ako zorganizovať dobrý obsah prezentácie a Ako zaujať poslucháčov prezentácie.

Pripravte si najdôležitejšie údaje čo najskôr aby ste mali dosť času pripraviť si hlavné body. Odložte detaily, vysvetlenia alebo menej dôležité body prezentácie na neskôr, aby ste v prípade nedostatku času nevynechali nič podstatné. Ponechajte si zaujímavý bod prezentácie na záver. Rozdeľte prezentáciu do číslovaných bodov alebo použite grafické delenie. Nezabudnite poskytnúť čas na otázky.

prezentaciePovedzte na začiatku prezentácie, že chcete aby kládli otázky. Dovoľte aby kládli otázky počas vašej prezentácie. Potom budú účastníci viac premýšľať o ďalších otázkach. Uistite sa, keď niekto zdvihne ruku, či chce položiť otázku. Odpovedajte stručne. Neodpovedajte na jednu otázku 10 minút. Prijmite prvú otázku s pochvalou aby ste povzbudili ďalšie otázky. Možno povedať: „Dobrá otázka“; „Sú ešte ďalšie otázky“ a pod.

Úvod prezentácie: Cieľom je vyvolať záujem poslucháčov o tematiku, získať si poslucháčov prezentácie, naladiť ich pozitívne. Predstavte sa poslucháčom (alebo sa nechajte predstaviť). Prehľad tém môže byť dobrým začiatkom, alebo príhoda (samozrejme nie na obhajobe diplomovky alebo bakalárky). Úvod prezentácie by nemal trvať dlhšie ako 1 – 2 minúty (napr.: päť krátkych viet). Rozmyslite si to a naučte sa to dopredu.

Niekedy je začiatok ťažký. V ideálnom prípade ste v poradí po predchádzajúcej slabej prezentácii v období vnímavej špičky (technika je odskúšaná, všetci sú prítomní). Horšie to je, ak tomu tak nie je. Postarajte sa aby, poslucháči prezentácie poznali program (prestávky), nastoľte správny spôsob komunikácie (oslovovanie, otázky…), prejdite si núdzové scenáre (WC, odchody…).

Myslíte, že treba začať načas? Nie! Nikdy sa neospravedlňujte! Začnite až keď ste úplne pripravený! Nenechajte sa znervózniť neskorými príchodmi! Nereagujte spontánne. Ideálne je, aby začiatok stanovila tretia osoba v závislosti na počte prítomných. Vo zvláštnych prípadoch zorganizujte niečo pred začiatkom (registrácia…)

Prvých 10 minút prezentácie – počas prvých 10 minút poslucháči zhodnotia vás a vašu prezentáciu, uvedomia si spoje pocity. Poskytnite aspoň jeden podstatný záver alebo tip a sľubujte ďalšie – môžete udržať pozornosť poslucháčov po celý čas, dajte si zvlášť záležať na prvých snímkach, sledujte reakcie (zapisovanie, listovanie v handouts, programe…). Vytvorte atmosféru vzájomného porozumenia, spokojnosti, začnite s úsmevom, reč tela: kývnutie, pohyby rukami sú prijateľné, komplimenty sa často používajú, aby sa rečník z „vonku“ identifikoval so skupinou, buďte úctivý ale úprimný, humor – nie je nevyhnutný, ale oživí prezentáciu.

Jadro – hlavná časť prezentácie: Majte hlavné body v logickom slede, dbajte o nadväznosť hlavných bodov, používajte ukážky, príklady, ilustrácie, štatistiky, analógie, využite médiá (audiovizuálne prostriedky), zdôvodnite využitie médií.

Záver prezentácie – Zanechajte dojem!!! Zapamätateľný záver troma spôsobmi: Ukončenie – ak ste poskytli dobré informácie počas vašej prezentácie, nepotrebujete ju dramaticky ukončiť alebo pripraviť špeciálny záver. Súhrn – niekoľko kľúčových bodov alebo myšlienok, rýchle zopakovanie v niekoľkých bodoch. Anekdota, krátky príbeh, ilustrácia, provokujúce vyhlásenie alebo príklad aplikácie.

Tento obsah bol zaradený v Prezentácie. Zálohujte si trvalý odkaz.