Prezentácie, príprava na prezentáciu a čas prezentácie

prezentaciaPrezentácia ako taká odborne vyjadrené je predstavenie, prehliadka niečoho, nejakej témy, produktu atď. Z obchodného hľadiska je prezentácia napr. predloženie cenného papiera, z administratívneho napr. evidencia podaní, z vojenského pohľadu napr. prijímanie brancov do armády. Nás však zaujíma práve to odborne hľadisko – teda prezentácia ako predstavenie svojej práce, či už seminárnej alebo semestrálnej pred plénom spolužiakov poslucháčov, alebo prezentovanie svojej záverečnej práce (bakalárky, diplomovky a pod.) ako forma obhajoby svojej práce pre odbornou komisiou.

Názov prezentácia vychádza zo slova prezentovať sa, teda javiť sa, prejaviť sa, ukázať sa, ohlásiť, potvrdiť (svoju prítomnosť) a pod. Správne sa prezentovať nie je ľahké, a treba si to natrénovať, najmä ak nie ste na verejné vystupovanie zvyknutí. Ste stredobodom pozornosti, reprezentujete svoju prácu, dosiahnuté výsledky, zistené závery. Počas prezentácie ste hodnotení nie len podľa toho, čo poviete, ale aj ako to poviete, ako vystupujete, ako ste počas prezentácie oblečení, ako sa tvárite, gestikulujete… Častým problémom pri prezentácii bývajú nedostatky vo vyjadrovaní, neistota, tréma, ktoré väčšinou pramenia z nedostatočnej prípravy na prezentáciu a nedostatku skúseností.

prezetacie-prezi2Na to, aby ste prezentáciu úspešne zvládli, a svojich poslucháčov neznechutili alebo neuspali, je potrebné sa naozaj svedomite pripraviť. Čo teda treba vedieť pre začiatkom prezentácie?

Treba si ujasniť, čo je predmetom a účelom prezentácie. Predmet chápeme ako určitý produkt, službu, osobu prípadne firmu, ale aj ako poznatok, vedomosť, informáciu či názor. Vo vašom prípade to bude prezentácia vášho produktu – vašej práce. Účelom prezentácie je informovať, oboznámiť, predviesť, presvedčiť, naučiť, natrénovať (zväčša kombinácia viacerých). Ďalším bodom, ktorý si treba uvedomiť, je čo je cieľom vašej prezentácie – cieľom prezentácie je prakticky vždy dobre prijatá prezentácia. Presvedčiť poslucháčov / komisiu o tom, že viete, čo hovoríte.

Prezentácia môže byť ovplyvnená časom v ktorom sa koná: v čase raňajok, skoro ráno, doobeda, skoro popoludní, neskoro popoludní, večer. Ako dlho teda prezentovať? Krátke trvanie prezentácie môže byť pozitívum. Trvanie prezentácie treba prispôsobiť predmetu a účelu prezentácie, no najmä poslucháčom. Odporúča sa, aby bola prezentácia stručná, zhustená, logická. Zaužívala sa „zásada KISS“, teda Keep It Short and Simple. Je vhodné zúžiť a obmedziť obsah prezentácie podľa potreby. Nie je od veci preklepnúť si aj poslucháčov, a to hlavne PREČO sa zúčastnia na prezentácii, či z povinnosti alebo zo záujmu, AKÍ sú poslucháči, či oboznámení s problematikou, KOĽKO ich bude, KTO konkrétne bude na prezentácii. Prehľad o demografických údajoch o poslucháčoch je priam kľúčový, mali by ste vedieť ich vek, pohlavie, životný štandard, úroveň vzdelania a poznatkov, ich vedomosti, skúsenosti, možno ich problémy, ich potreby atď. Čiže treba sa popýtať druhých, kamarátov, kolegov, ďalších účastníkov, pozrieť si agendy z minulých prezentácií, urobiť si nejaký prieskum, prípadne stihnúť stručný rozhovor s poslucháčmi pred samotnou prezentáciou.

prezetacie-preziPozrite si tiež veľkosť miestnosti, kde sa bude prezentácia konať, usporiadanie nábytku a vybavenie, umiestnenie a funkčnosť techniky, počet miest na sedenie, vyskúšajte si prezentáciu (aspoň začiatok a koniec), porozmýšľajte nad rizikovým scenárom, pripravte si miestnosť tak, aby Vám vyhovovala.

Pamätajte – dobrá príprava je niekedy viac, ako samotný obsah. Nezabudnite sa pred prezentáciou dobre vyspať, dať si sprchu, niečo výživné zjesť, napiť sa. No najmä – uvoľnite sa, a venujte sa tým častiam práce, v ktorej sa najlepšie orientujete.

Tento obsah bol zaradený v Prezentácie. Zálohujte si trvalý odkaz.