Archív značiek: UKF

Ako postupovať v prípade problémov v systéme UKF AIS

Pri používaní Akademického informačného systému UKF (ďalej UKF AIS) môže používateľ naraziť na viacero problémov, ktoré mu môžu brániť v efektívnom a plnohodnotnom používaní systému. Tieto problémy môžu byť najčastejšie nasledovného charakteru:

Publikované v Uncategorized | Označkované , , |

Systém UKF AIS

Akademický informačný systém (skrátene AIS) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu vysokých škôl na Slovensku. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF Nitra) používa akademický informačný systém, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , |

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) bola oficiálne založená 23. októbra 1996 schválením Národnou radou Slovenskej republiky. Slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997. História nitrianskej univerzity však siaha oveľa ďalej – až do roku 1959, kedy v Nitre vznikol … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , |

Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra

Záverečná práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) obsahuje niekoľko hlavných častí: úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy,, záverečná časť. Prílohy a záverečná časť sú nepovinné.

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Bakalárske a diplomové práce – UKF Nitra

Návrhy záverečných prác na UKF Nitra Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , , , , |

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „rektor“ a „UKF“) v zmysle čl. 9 ods. 3 písm. d) Štatútu UKF (ďalej len „štatút“) vydáva túto smernicu: Článok 1 … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |