Archív značiek: ako písať

Seminárna práca – Poistenie

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Poistenie

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Politický systém

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Politický systém

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Vzor bakalárskej práca – Hmotná núdza

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Hmotná núdza

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Záchranná služba

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Záchranná služba

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Ľudské zdroje

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Ľudské zdroje

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Médiá

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Média

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Drogy

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Drogy

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Finančný trh

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Finančný trh

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , |

Jadro diplomovej práce

Jadro tvorí hlavnú časť diplomovej práce a člení sa na jednotlivé kapitoly, podkapitoly a oddiely (pozri členenie textu v diplomovej práci). Každá nová kapitola sa spravidla začína na novej strane. Formálna úprava práce má byť v celej práci jednotná. Jadro … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , , |