Archív značiek: diplomovky vzor

Diplomovky – Staroba

Starnutie je nevyhnutný, nepretržitý jav, ktorý sa objavuje v živote každého jedného človeka. Staroba je obdobie života, v ktorom človeku ubúdajú sily, zato je však plný vedomostí, múdrostí a zážitkov. Je to vrchol života človeka.

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Manažérske rozhodovanie

S rozhodovaním sa v každodennom živote stretávame prakticky neustále. Každú chvíľu sme postavení pred viacero alternatív, z ktorých si musíme vybrať jedinú a následne zodpovedať za dôsledky takéhoto konania.

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Diplomovky – Mimovládne organizácie

Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť mimovládne organizácie. Štáty, ktoré mali spoločné záujmy a potrebu spoločného konania už v staroveku vytvárali určité jednotky, ktoré mali slúžiť napĺňaniu týchto záujmov. Prehistória súčasných medzinárodných organizácií siaha až do 8. storočia pnl., keď … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , |

Diplomovky – Výskumný plán

Problémové oblastí a potreby na úrovni regiónov identifikujeme pomocou analýzy SWOT. Silnými stránkami sú konkrétne vnútorné vlastnosti územia napomáhajúce k jeho efektívnemu rozvoju. K slabým stránkam zaraďujeme prekážky v jeho rozvoji. Príležitosťami a hrozbami sú atribúty vonkajšieho prostredia dopomáhajúce, respektíve … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |