Diplomovky – Mimovládne organizácie

Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť mimovládne organizácie. Štáty, ktoré mali spoločné záujmy a potrebu spoločného konania už v staroveku vytvárali určité jednotky, ktoré mali slúžiť napĺňaniu týchto záujmov. Prehistória súčasných medzinárodných organizácií siaha až do 8. storočia pnl., keď v starovekej Číne sa štáty zjednocovali pre posilnenie svojej obrannej schopnosti. S podobnými formami sa možno stretnúť aj v starovekom Grécku, keď na obranu proti Perzskej agresii vytvorili tzv. Peloponézsky zväz. Tieto prazárodky medzinárodných organizácií mali charakter aliancií, teda vojenských spojenectiev štátov proti silnejším nepriateľom.

História moderných medzinárodných medzivládnych organizácií sa začína až začiatkom 19. storočia. V dôsledku rozvoja medzinárodného obchodu, dopravných spojení vzniku nových foriem komunikácie ako telegraf, telefón a pošta vznikla potreba dohôd a regulácie týchto stykov. Uvedené skutočnosti si vyžiadali vznik prvých medzinárodných organizácií známych pod názvom Medzinárodné správne únie. V dôsledku technického pokroku vznikla nutnosť medzinárodno-právnej úpravy množstva nových a predtým neznámych oblastí akými bola medzinárodná doprava, komunikácie a spoje. Bolo potrebné zavedenie nadnárodne pôsobiacich pravidiel, ktoré umožnili rozvoj dopravy, komunikácie a spojov cez hranice jednotlivých štátov.

Diplomovky vzor

Diplomovky-mimovladne-organizacie

Diplomovky-mimovladne-organizacie

Diplomovky Mimovladne organizacie 2

Diplomovky Mimovladne organizacie 2

Diplomovky Mimovladne organizacie 3

Diplomovky Mimovladne organizacie 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.