Archív značiek: seminárka

Seminárna práca – Vyučovacie metódy

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Vyučovacie metódy

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Rozsah

Rozsah seminárnej práce je samozrejme individuálny. Štandardne sa do tohto rozsahu započítava len hlavný text práce. Titulný list, obsah (ak je súčasťou práce), zoznam bibliografických odkazov a ďalšie časti práce (ak sú súčasťou práce) sa do rozsahu nepočítajú. Odporúčaný rozsah … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Seminárna práca – Úprava strany a číslovanie

Text práce sa píše so zarovnaním vľavo , veľkosti 12, zvolené písmo Times New Roman alebo Arial. Ak aj pedagóg dovolí / vyžaduje iný typ, treba sa vyhýbať komickému a okrasnému písmu.

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Parafráza, Výťah

V parafráze, na rozdiel od citátu, sa prevzatý text zdroja (dokumentu) uvádza vlastnými slovami autora písomnej práce a nedáva sa do úvodzoviek. Parafráza sa používa na zjednodušenie alebo zrozumiteľnejšie vyloženie použitého zdroja pri zachovaní jeho pôvodného obsahu. Môže sa teda … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Ako sa píše seminárna práca

Spracovať seminárnu prácu po formálnej stránke sa môže na prvý pohľad zdať komplikované, avšak v dnešnej dobe by to nemal byť pre bežného študenta vysokej školy žiaden problém.

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Titulná strana

Titulná strana (list) obsahuje väčšinou: názov univerzity názov fakulty názov práce meno a priezvisko autora (prípadne titul) doplňujúce údaje, ako predmet, školiteľ a pod. dátum, resp. rok napísania práce

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Okraje

Okraje na strane formátu A4 musia spĺňať slovenskú technickú normu, t.j. pravý a ľavý okraj 3,0 cm (3,17 presne), horný a dolný 2, 5 cm (2,54), hlavička a päta 1,9 cm. Takto sa vytvorí normovaná strana, ktorá má obsahovať 30 … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca charakteristika

Najčastejšie zadávaným typom písomných prác na vysokých školách sú seminárne práce a ich ekvivalenty. Charakter seminárnej práce môžu mať aj rôzne praktické úlohy, ako sú projekty, prieskumy, analýzy prípadových štúdií a podobne. Každá škola môže mať špecifické požiadavky na seminárnu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Seminárna práca

Semester je v plnom prúde. Témy seminárnych prác rozdané a zo zháňania vhodnej literatúry ste práve ošediveli. Nielen na vysokej škole, ale už aj na strednej škole sa študenti čoraz častejšie stretávajú so seminárnymi prácami. Napísať dobrú seminárnu prácu si … Pokračovať v čítaní

Označkované , |