Archív značiek: vzor seminárnej práce

Ako sa píše seminárna práca

Spracovať seminárnu prácu po formálnej stránke sa môže na prvý pohľad zdať komplikované, avšak v dnešnej dobe by to nemal byť pre bežného študenta vysokej školy žiaden problém. Skutočný problém často prichádza, keď ide o obsahovú stránku práce. Veď to … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Úvod seminárnej práce

Seminárna práca začína spravidla úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie práce zvolil, prečo si túto tému zvolil a v skratke popíše, čomu sa bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode môže autor spomenúť tiež … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Anglický jazyk

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Anglický jazyk

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Seminárna práca – Manažment

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Manažment

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Ján Kollár

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Ján Kollár

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Dane

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Dane

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Seminárna práca – Letisko

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Letisko

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Výchova

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Výchova

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Moc

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Moc

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Seminárna práca – Medzinárodný obchod

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Medzinárodný obchod

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |