Seminárna práca charakteristika

Najčastejšie zadávaným typom písomných prác na vysokých školách sú seminárne práce a ich ekvivalenty. Charakter seminárnej práce môžu mať aj rôzne praktické úlohy, ako sú projekty, prieskumy, analýzy prípadových štúdií a podobne.

Každá škola môže mať špecifické požiadavky na seminárnu prácu, a to ako po obsahovej stránke, tak aj po formálnej. Vo všeobecnosti sa však uplatňujú bežné pravidlá obsiahnuté v platných technických normách či konkrétnych smerniciach rektorov a dekanov alebo rôznych príručkách a sylabách vydaných napr. jednotlivými katedrami.

Časti seminárnej práce

Spravidla každá seminárna práca na vysokej škole má niekoľko častí, a to:

  • titulná strana,
  • úvod,
  • hlavný text,
  • záver,
  • zoznam použitých zdrojov,
  • prípadne ďalšie časti podľa požiadaviek školy, ako napr. abstrakt, obsah, prílohy a p.

Druhy seminárnych prác

V akademických kruhoch je najčastejším typom seminárnej práce logická, prepracovaná, presvedčivá odpoveď na zadanú otázku. Táto práca však nereprezentuje len výsledky výskumu ako zoznam faktov alebo výťah zo zdrojov. Môže to byť aj prezentácia vlastných záverov autora alebo analýza vybranej témy podporená argumentami zo zhromaždených zdrojov. Existujú spravidla dva druhy seminárnej práce.

  1. Argumentatívna seminárna práca opisuje zaujatie stanoviska na jednej strane spornej otázky, okolnosti, situácie či problému. Touto prácou je možné zmeniť niekoho názor, vrátane vlastného, na daný problém. Takáto práca hľadá odpoveď na otázku typu „áno alebo nie?“. Reprezentuje vlastné stanovisko autora v danej spornej oblasti, podporené argumentami z literatúry, z periodík a ďalších zdrojov.
  2. Analytická práca reprezentuje stanovisko autora, ale hľadá odpoveď na otázku typu „prečo” alebo „ako?“. Zvyčajne analyzuje príčiny, dôsledky alebo spôsoby riešenia určitej problematiky.

Vzor a ukážka seminárnej práce:

Seminárna práca vzor - 1

Seminárna práca vzor – 1

Seminárna práca vzor - 2

Seminárna práca vzor – 2

Seminárna práca vzor - 3

Seminárna práca vzor – 3

 

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.