Archív značiek: smernica

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „rektor“ a „UKF“) v zmysle čl. 9 ods. 3 písm. d) Štatútu UKF (ďalej len „štatút“) vydáva túto smernicu: Článok 1 … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |

Smernica bakalárskej práce

Smernica bakalárskej práce je vnútorné nariadenie školy o základných náležitostiach záverečných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní prostredníctvom Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na jednotlivých školách. Smernicu záverečných prác vydáva spravidla rektor vysokej školy na základe zákona … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , |