Archív značiek: UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) bola oficiálne založená 23. októbra 1996 schválením Národnou radou Slovenskej republiky. Slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997. História nitrianskej univerzity však siaha oveľa ďalej – až do roku 1959, kedy v Nitre vznikol … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , |

Formálna úprava záverečnej práce – UKF Nitra

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) platia nasledovné odporúčania na formálnu úpravu záverečnej práce: Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku, v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |

Citácie a bibliografické odkazy – UKF Nitra

Pri citovaní je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania vyjadruje, či a ako správne, podľa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , |

Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra

Záverečná práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len UKF Nitra) obsahuje niekoľko hlavných častí: úvodná časť, hlavná textová časť, prílohy,, záverečná časť. Prílohy a záverečná časť sú nepovinné.

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , |

Bakalárske a diplomové práce – UKF Nitra

Návrhy záverečných prác na UKF Nitra Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , , , , |

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „rektor“ a „UKF“) v zmysle čl. 9 ods. 3 písm. d) Štatútu UKF (ďalej len „štatút“) vydáva túto smernicu: Článok 1 … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |