Archív značiek: vzor bakalárka

Vzor bakalárskej práce – Ľudské zdroje

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Ľudské zdroje

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Vzor bakalárskej práce – Drogy

Bakalárska práca vzor : Bakalárska práca – Drogy

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Bakalárska práca – Info

Bakalárska práca je záverečná písomná práca študenta bakalárskeho študijného programu, ktorou študent preukazuje schopnosť tvorivo a odborne pracovať. Bakalársku prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľom). Bakalársku prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , |