Hypotéza v bakalárskej práci

Študent na prvom stupni vysokoškolského štúdia môže prejaviť v bakalárskej práci aj schopnosť overovania stanovených hypotéz. Rozumieme pod tým zisťovanie podporujúcich alebo odmietajúcich faktov v praxi. Cielená, experimentálna alebo analytická metóda na overenie hypotéz sa pri bakalárskych prácach spravidla nevyžaduje.

Čo je hypotéza?

Hypotéza predstavuje predpoklad alebo domnienku, ktorú chce študent overiť vo svojej práci. Má často formu výroku.

Vzor hypotézy v bakalárskej práci:

Bakalárska práca - Hypotéza

Bakalárska práca – Hypotéza

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.