Členenie textu v bakalárskej práci

Bakalárska práca je spravidla rozdelená do kapitol a podkapitol, čo uľahčuje orientáciu čitateľa v texte. Číslovanie jednotlivých častí tiež slúži na odvolávanie sa autora na konkrétne časti bakalárskej práce.

Pri členení textu sa používajú väčšinou tri úrovne číslovania:

  • prvá úroveň – kapitola: 1,2,3, …,
  • druhá úroveň – podkapitola: 1.1, 1.2. 1.3, …,
  • tretia úroveň – oddiel: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … .

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.