Resumé bakalárskej práce

V bakalárskych prácach písaných v slovenčine sa resumé uvádza v anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že je práca písaná v cudzom jazyku, resumé by malo byť v slovenskom jazyku.

Resumé sa spravidla umiestňuje v závere práce – napríklad medzi časti Záver a Zoznam bibliografických údajov. Pri umiestnení resumé, ako aj pri jazyku a rozsahu resumé v bakalárskej práci sa je potrebné riadiť odporúčaniami smerníc príslušnej katedry alebo fakulty.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.