Archív značiek: ako písať diplomku

Diplomová práca – Poisťovníctvo

Diplomová práca vzor : Diplomová práca – Poisťovníctvo

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , , |

Jadro diplomovej práce

Jadro tvorí hlavnú časť diplomovej práce a člení sa na jednotlivé kapitoly, podkapitoly a oddiely (pozri členenie textu v diplomovej práci). Každá nová kapitola sa spravidla začína na novej strane. Formálna úprava práce má byť v celej práci jednotná. Jadro … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , , , , |