Archív značiek: sociálna práca

Seminárna práca – Sociálna práca – Šikanovanie

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Tento projekt je zameraný na sekundárny typ prevencie, preto je dôležité aby sme si ozrejmili podstatu sekundárnej prevencie. Podľa Sakmaryovej (In Krajňáková, 2008) zahŕňa v oblasti šikanovania v edukačnom prostredí, sekundárna prevencia cieľavedomú prácu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Seminárna práca o sociálnej práci – Chudoba

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Chudoba, ako téma vhodná na diskusiu nepúta v našej krajine príliš veľkú pozornosť. Napriek tomu, čím ďalej viac začína byť práve problém chudoby a sociálneho vylúčenia viditeľný. Ako príklad z bežného života môžeme uviesť … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Sociálny pracovník

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Sociálna práca je profesionálna a akademická disciplína, ktorá sa snaží o zlepšenie kvality života a subjektívnu pohodu jednotlivcov, rodiny, páry, skupiny a komunity prostredníctvom výskumu, politiky, komunitnej práce, priamej praxi, krízovej intervencie, a učí … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Týrané deti

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Rodina zohráva významnú rolu v rozličných etapách vývinu dieťaťa, jej základné funkcie však zostávajú stabilné v oblasti biologickej, psychickej, sociálnej aj ekonomickej a prostredníctvom nich rodina napĺňa potreby dieťaťa v dostačujúcej miere vo všetkých … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Závislosť

Vzor diplomová práca – Sociálna práca V súčasnej dobe sa používanie novodobých informačných a komunikačných technológií – ako je internet, sociálne siete, počítačová technika, mobilné telefóny – stáva prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Patria k základným charakteristikám modernej spoločnosti. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Zdravotné postihnute

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Zdravotné postihnutie predstavuje teda určitú bariéru, ktorá bráni človeku účinne prekonávať v rôznych oblastiach svojho života prekážky, s ktorými sa stretáva. Práve tým, že tieto prekážky človek s postihnutím – v porovnaní s inými … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: rodina

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Model rodiny tvorené rodičmi, ich deťmi, prípadne prarodičmi vykazuje neobyčajnú stabilitu vo všetkých epochách vývoja ľudstva a vo všetkých známych súčasných spoločnostiach. Neexistuje ţiadny typ spoločnosti, ktorý by sa neopieral o rodinu ako o … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: maloletí

Vzor Bakalárska práca – Sociálna práca maloletý Nasledujúca kapitola sa zaoberá predstavením sociálnej práce ako vednej disciplíny. Rozoberá základné pojmy týkajúce sa sociálnej práce a v neposlednom rade charakterizuje sociálnu prácu ako poslanie, nie profesiu. „Sociálna práca je „umením“, ktoré … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Seminárna práca – Sociálna práca – Zdravotná starostlivosť

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Pomoc vo všeobecnosti je životne a prirodzene nevyhnutnou kategóriou ľudí a ľudstva. Zmeny vo vývoji ľudskej spoločnosti dali priestor na vznik pomáhajúcich profesií. K pomáhajúcim profesiám zaraďujeme medicínu, psychológiu, pedagogiku a sociálnu prácu. Všetky … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: prostitúcia

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Sexualita ovplyvňuje veľkú časť nášho správania. Ide o súhrn prejavov ľudského správania a cítenia, ktorý vyplýva z telesných a psychických rozdielov medzi pohlaviami. V prípade, že človek sexuálne trpí, môže sa to prejaviť navonok … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |