Účinné rady ako vypracovať seminárnu prácu

Na prvý pohľad sa to môže zdať veľmi zložité. Ver, že vypracovať úspešnú seminárnu prácu nie je až taká veda, ako to na prvý pohľad vyzerá. Poznáš to, že zdanie môže niekedy klamať? Tak práve toto jepresne ten prípad.

Pozor na smernicuškoly

Každá škola má svoju smernicu ako napísať seminárnu prácu. Preto je veľmi dôležité si ju pred samotným písaním práce preštudovať a aj sa danými pokynmi školy riadiť. Každá škola vyžaduje inú úpravu titulnej strany, iný spôsob citácie, spracovanie zoznamu použitej literatúry, typ písma, riadkovania a podobne. Nemajú to všetky školy rovnaké a preto si pred písaním seminárnej práce over, čo požaduje práve tá tvoja.

Začni jadrom

Seminárna práca by mala byť členená na úvod, jadro a záver. Ak si myslíš, že je dobré začať úvodom, si na omyle. Odborníci upozorňujú, že najlepšie je začať jadrom. Teda ísť rovno na vec a podstatu práce. Dĺžka jadra seminárnej práce závisí od konkrétneho zadania, koľko si daná téma rozsahu vyžaduje. Venuj sa tomu podstatnému, snaž sa o jednoduchosť, zbytočne si veci nekomplikuj. Obrázky nie sú nevyhnutné, pokiaľ si to daná téma nevyžaduje.

Úvod a záverseminárnej práce

Pozrel si si smernicu školy, riadiš sa danými pokynmi, spracoval si jadro a teraz sa môžeš pustiť do úvodu seminárnej práce. Rozsah by mal mať na pol až jednu stranu. V úvode seminárnej práce predstav o čom práca bude pojednávať, priblíž danú tému a objasni cieľ svojej práce. Záver by mal mať podobný rozsah, to znamená pol až jednu stranu. V závere seminárnej práce zhrň výsledky, k čomu si dospel a podobne.

Na čo eštenezabudnúť?

Nezabudni určite na zoznam použitej literatúry – ten nasleduje za záverom. Uvádzaš tam odkiaľ si čerpal informácie pri písaní seminárnej práce. Pri písaní si dávaj pozor na plagiátorstvo, to znamená odpisovanie. Uvádzaj zdroje, odkiaľ si prebral myšlienky a informácie. Vyberaj si určite dôveryhodné zdroje, ktoré dajú dôveryhodnosť aj tvojej seminárnej práci. Nezabudni na rozdelenie jadra na kapitoly a podkapitoly. Číslovanie strán pri seminárnej práci nie je potrebné. Nezabudni ani na to, že seminárnu prácu by si mal napísať autorským plurálom.

To najdôležitejšie pri písaní seminárnej práce je odhodlať sa a pustiť sa do roboty. Aj cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom.

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.