Archív kategorií: Diplomová práca

Ako si vybrať tému diplomovej práce, ktorú ti schvália?

Téma diplomovej práce a jej výber stoja na začiatku tvojej púte k magisterskému alebo inžinierskemu titulu. Podľa čoho by si si mal vybrať tú správnu tému? Výber témy diplomovej sa môže javiť ako banálna záležitosť. Môžeš si vybrať z tém … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca |

Dávaj si pozor na kontradikcie v diplomovej práci

Kontradikcie v diplomových prácach, teda protirečenia, môžu značiť nízku znalosť problematiky aj nepozornosť autora, no ak sa venuješ často skúmanej hypotéze, dôvod môže byť úplne iný. Pri svojom štúdiu si sa už určite stretol s rôznymi názormi odborníkov, ktoré sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca |

Rigorózna práca verzus diplomová práca: V čom sú najväčšie rozdiely?

Rigorózna práca aj diplomová práca patria medzi záverečné práce vyskokoškolského štúdia. V nasledujúcom článku vám objasníme, v čom je medzi nimi zásadný rozdiel a aké tituly po ich úspešnej obhajobe získate.

Publikované v Diplomová práca, Rigorózna práca |

O tomto by mal vedieť každý, kto píše diplomovku

Píšeš diplomovú prácu? Predpokladajme, že áno, ak toto čítaš. Zaujíma ťa, čo by mala tvoja diplomovka mať? Prezradíme ti to hneď na začiatku. Kredibilitu. To, čo sa pod týmto slovom skrýva, sa však dozvieš až v článku. Kredibilita, teda dôveryhodnosť, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca |

Diplomová práca – Monitorovacie systémy

Diplomová práca vzor – Monitorovacie systémy V nasledujúcej kapitole sme sa zaoberáme monitorovacími systémami, počnúc históriou poplašných zariadení, ďalej rozoberáme rôzne druhy a podoby týchto systémov, venujeme sme sa aj ich významu, funkciám a elementárnym požiadavkám, ktoré by mali takéto … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

OPONENTSKÝ POSUDOK DIPLOMOVEJ PRÁCE – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Po napísaní a záverečnom odovzdaní diplomovej práce prichádza na rad písanie posudkov. Jeden posudok píše školiteľ, resp. konzultant diplomovej práce a druhý posudok, oponentský posudok, píše oponent diplomovej práce. Oponentom môže byť zamestnanec, teda pedagóg príslušnej vysokej školy, ale aj … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

DIPLOMOVÉ PRÁCE NA STIAHNUTIE – AKO SI TO UĽAHČIŤ

V dnešnej dobe máme pri písaní diplomových prác oveľa viac možností než mali naši rodičia či starí rodičia. Kedysi sa práce písali ručne, neskôr na písacom stroji, na počítači a dnes by sme si ich najradšej hotové stiahli z internetu. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Oponentský posudok diplomovej práce

Diplomovú prácu hodnotí konzultant, či školiteľ, ktorého ste si vybrali, resp. mu prislúcha daná téma diplomovej práce. Ďalším hodnotiteľom je oponent diplomovej práce, ktorého úlohou je kriticky posúdiť viacero dôležitých a vopred stanovených kritérií práce prostredníctvom oponentského posudku diplomovej práce. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

DIPLOMOVÉ PRÁCE NA STIAHNUTIE – BEZ NÁMAHY TO NEPÔJDE

V posledných rokoch sa rozmáha systém stiahnuť si diplomovú prácu z internetu, a uľahčiť si tak cestu k titulu. Samozrejme, že nie je možné stiahnuť si kompletnú prácu na vami zvolenú tému, no je možné stiahnuť si podobnú diplomovú prácu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Sociálny pracovník

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Sociálna práca je profesionálna a akademická disciplína, ktorá sa snaží o zlepšenie kvality života a subjektívnu pohodu jednotlivcov, rodiny, páry, skupiny a komunity prostredníctvom výskumu, politiky, komunitnej práce, priamej praxi, krízovej intervencie, a učí … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |