Diplomová práca – Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie v diplomovej práci je spravidla nepovinné. To, či má diplomová práca čestné vyhlásenie obsahovať, určuje väčšinou smernica diplomovej práce.

V čestnom vyhlásení autor prehlasuje, že prácu písal samostatne a že v zozname použitej literatúry uvádza úplný zdroj prameňov, ktoré boli v diplomovej práci použité.

Čestné vyhlásenie v diplomovej práci sa spravidla nečísluje a nezapočítava sa ani do počtu strán diplomovej práce. Prečítajte si tiež, aké sú ostatné obsahové a formálne náležitosti čestného vyhlásenia.

Vzor čestné vyhlásenie v diplomovej práci:

Je správny pojem čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie? V diplomovej práci by ste mali používať pojem čestné vyhlásenie, pretože ním niečo oznamujete, deklarujete, na čo sa v slovenčine správne používa sloveso vyhlásiť.

Diplomová práca - čestné vyhlásenie

Diplomová práca – čestné vyhlásenie

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.