Štruktúra bakalárskej práce – od obalu po predhovor

bakalarska praca

Každá bakalárska práca musí mať svoju štruktúru. Medzi povinné časti bakalárky patrí aj:

Obal bakalárskej práce

Obal bakalárskej práce by mal obsahovať:

  • názov školy a fakulty,
  • názov práce,
  • meno autora
  • rok, kedy bola práca vydaná.

Titulný list už obsahuje oveľa podrobnejšie údaje. Okrem názvu vysokej školy, fakulty a príslušnej katedry nesmie chýbať názov a podnázov práce v prípade, ak bol použitý. Ďalej nesmie chýbať označenie práce. To znamená, že musí byť jasné, že ide o bakalársku prácu, diplomovú prácu, seminárnu prácu a iné.

Rovnako ako pri obale, aj na titulnom liste musí byť uvedené:

  • meno autora,
  • akademický titul,
  • názov a číslo študijného odboru.

Tieto údaje si študent musí overiť u svojho školiteľa, poprípade u vedúceho katedry či iného povereného pracovníka. Nesmie chýbať ani meno a priezvisko školiteľa práce s príslušnými titulmi, miesto a rok vydania.

Abstrakt

 Štruktúra bakalárskej práca zahŕňa aj abstrakt. Abstrakt sa píše v slovenskom jazyku a v niektorom cudzom jazyku. Najviac používaným je anglický jazyk, ale využíva sa aj nemecký či francúzsky. Pokiaľ sa bakalárska práca zaoberá napríklad ruskou komunikáciou, v takomto prípade je vhodné napísať abstrakt v ruskom jazyku. Treba zvažovať aj tento faktor a prispôsobiť mu štruktúru bakalárskej práce, nevynímajúc jazyk abstraktu. Abstrakt musí obsahovať akýsi obsah bakalárskej práce a kľúčové slová, ktoré čitateľovi v rýchlosti prezradia, čoho sa práca týka.

Predhovor

 Krátke časti štruktúry bakalárskej práce uzatvára predhovor. Nemali by sme si ho mýliť s úvodom práce. Niektoré fakulty ho vyžadujú, iné nie. Musí byť na samostatnej strane. Obsahuje všeobecné charakteristiky práce, prečo práca vznikla, aký je cieľ práce, vzťah k iným prácam, hlavné informačné zdroje a v čom boli nápomocní iní ľudia pri písaní práce.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.