Cieľ bakalárskej práce

Cieľom bakalárskej práce je preukázať schopnosť študenta získané vedomosti analyzovať, urobiť komparácie a súčasne syntetizovať podľa vlastného úsudku.

Študent by mal vedieť, čo je podstatou danej problematiky. V bakalárskej práci ju následne zmysluplne a faktograficky rozvinie. V bakalárskej práci by mal študent preukázať, ako vie pracovať s informačnými zdrojmi a ako je schopný vnímať výklad určitého javu a zaujať vlastný názor k vybranej problematike.

Vzor cieľov v bakalárskej práci.

Cieľ bakalárskej práce

Cieľ bakalárskej práce

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.