Citácie, citovanie a parafrázovanie v diplomovej práci

V diplomových prácach sa najčastejšie stretávame s metódami citovania v texte podľa prvého údaja a dátumu, podľa číselných odkazov a podľa priebežných poznámok pod čiarou. Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky citovania. V diplomovej práci by sa mal použiť jeden druh citovania.

Najpoužívanejšou metódou je metóda prvého údaja a dátumu, pričom sa uvádza v zátvorke meno autora a rok vydania. Pri doslovných citáciách sa v zátvorke uvedie aj číslo strany, na ktorej sa citovaný text v publikácii nachádza. Použitá literatúra sa uvádza v závere diplomovej práce v zozname použitej literatúry.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.