Prezentácia ako pomôcka pre prednášajúceho

Prezentácie sú veľmi vhodným prostriedkom, kedy autor chce jednoduchým spôsobom popísať danú problematiku. V podstate sa jedná o zhrnutie práce (prednášky, či referátu), kedy ako oporné body sú znázornené v jednotlivých slajdoch. Je to v podstate pomôcka hlavne pre prednášajúceho, ale aj poslucháč má možnosť orientovať sa v prednášanej téme, hlavne v kategorizovaní prednášanej téme. Totiž v prezentácii je jasne označené, kedy začína nová oblasť prednášanej téme.

Prezentácia slúži jednak ako pomôcka pre prednášajúceho ako podklad k téme, avšak ak sa použije prezentácia s automatickým posúvaním obrázkov pomáha prednášajúcemu dodržať aj časový limit, aby sa danej téme časovo venoval v takom rozsahu, ktorý nebude na úkor iných tém, resp. prednášaných problémov.

Pri tvorbe prezentácie je potrebné dbať na vhodnú farebnosť prezentovaných obrázkov. Nie je vhodné zaradiť veľkú škálu farebnosti, ktorá by mohla pôsobiť rozptyľujúco, avšak ani monotónne zobrazenie nevzbudí dostatočný záujem a pozornosť.

Ďalšou oblasťou, ktorej treba venovať pozornosť je nutnosť voľby správnej veľkosti písma. Pretože v prezentácii sa zapisujú len podstatné veci, je možné použiť menšie množstvo znakov, ktoré budú dostatočne veľké a zreteľné pre všetkých účastníkov prezentácie.

Tento obsah bol zaradený v Prezentácie. Zálohujte si trvalý odkaz.