Archív značiek: záverečné práce

Bakalárske a diplomové práce – UKF Nitra

Návrhy záverečných prác na UKF Nitra Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , , , , |

Čo je záverečná práca

Záverečná práca je práca študenta, ktorou má preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Záverečnú prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľom). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , , |

Záverečná práca

V súčasnosti existuje mnoho kurzov pre rôzne profesie, ktoré končia vypracovaním záverečnej práce. Najčastejšie sú to kurzy zvyšovania odbornosti pre učiteľov. Záverečná práca musí zodpovedať požiadavkám daného školiaceho strediska. Učitelia (ale aj iné profesie) pri svojom pracovnom vyťažení nemajú času … Pokračovať v čítaní

Označkované , |