Archív kategorií: Seminárna práca

Seminárna práca – Záver

V závere seminárnej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež uvádza, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode, boli alebo neboli splnené. Záver seminárnej práce spravidla … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Úvod seminárnej práce

Seminárna práca začína spravidla úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie práce zvolil, prečo si túto tému zvolil a v skratke popíše, čomu sa bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode môže autor spomenúť tiež … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Riadkovanie

V celej práci sa spravidla používa jeden a pol násobné alebo dvojité riadkovanie, ak inak nestanoví pedagóg. Medzery medzi odstavcami sa pri jeden a pol násobnom riadkovaní väčšinou používajú vo veľkosti 6-10 bodov, a to pred alebo za odstavcom. Medzery … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Náležitosti

Náležitosti, ktoré má seminárna práca obsahovať, aby splnila zadané požiadavky a nároky, spravidla určujú konkrétne smernice či sylaby vydané jednotlivými fakultami, katedrami či vedúcim predmetov. Takáto sylabus hovorí najmä o dvoch druhoch náležitostí seminárnej práce – a to Obsahové a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Seminárna práca forma

Seminárna práca pozostáva spravidla z nasledujúcich častí: Úvodná časť – titulný list, obsah a úvod. Niektoré školy vyžadujú v individuálnych prípadoch ďalšie časti, ktoré sú zvyčajne súčasťami „väčších“ písomných prác, ako napr. poďakovanie, abstrakt, kľúčové slová, zoznam ilustrácií a tabuliek, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Vypracovanie seminárnej práce

Vypracujeme vám podklady k seminárnej práci Náš tím odborníkov vám vypracuje vami zadanú seminárnu prácu odborne, kvalitne, rýchlo a najmä podľa vašich predstáv a požiadaviek. S nami máte istotu, že vami požadovaná seminárna práca bude hotová podľa vašich požiadaviek a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Poďakovanie v diplomovej práci – TU Zvolen

Na tomto mieste môže byť vyjadrenie poďakovania napr. vedúcemu práce resp. konzultantom za pripomienky a odbornú pomoc pri vypracovaní práce. Nie je zvykom ďakovať za rutinnú kontrolu, menšiu spoluprácu alebo všeobecné rady. Vyjadrenie poďakovania v prípade využitia inej práce sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Seminárna práca – Anglický jazyk

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Anglický jazyk

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Seminárna práca – Osobný priestor

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Osobný priestor

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Manažment

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Manažment

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |