Mesačné archívy: október 2015

MBA a LLM práca

Vypracujeme vám podklady na MBA a LLM prácu MBA alebo LLM práca je súčasťou ukončenia tzv. postgraduálneho profesijného vzdelávacieho programu. MBA štúdium je zamerané na odbory ako Marketing, Financie a bankovníctvo, Manažment, Podnikanie a pod. LLM je špecializované na odbor … Pokračovať v čítaní

Publikované v MBA práca |

Habilitačná práca

Habilitačná práca je jednou zo základných podmienok na získanie akademického titulu Docent. Nároky na jej napísanie sú naozaj enormne vysoké a vyžadujú si Vaše plné sústredenie. Popri ostatných povinnostiach na napísanie habilitačnej práce neostáva veľa času. Rovnako náročné je písať … Pokračovať v čítaní

Publikované v Habilitačná práca | Označkované |

Dizertačná práca

Dizertačná práca je časťou záveru 3. Stupňa vysokoškolského štúdia, tzv. doktorandského štúdia. Nároky na jej napísanie sú naozaj enormne vysoké a vyžadujú si Vaše plné sústredenie. Popri povinnostiach doktoranda na napísanie dizertačnej práce neostáva veľa času. Rovnako náročné je písať … Pokračovať v čítaní

Publikované v Dizertačná práca | Označkované |

2. Atestačná práca

Vypracujeme vám podklady na 2. Atestačnú prácu Atestačná práca je súčasťou ukončenia druhej úrovne tzv. kvalifikačného atestačného vzdelávania pedagogických pracovníkov, ktorému predchádza predatestačné vzdelanie. Pre pedagógov je atestácia dôležitým hodnotením spôsobilosti. Napísať kvalitnú atestačnú prácu si vyžaduje veľa času. Potrebujete … Pokračovať v čítaní

Publikované v Atestačná práca | Označkované |

1. Atestačná práca

Vypracujeme vám podklady na 1. Atestačnú prácu Atestačná práca je súčasťou ukončenia tzv. kvalifikačného atestačného vzdelávania pedagogických pracovníkov. Napísať kvalitnú 1. Atestačnú prácu si vyžaduje veľa času. Potrebujete dostatok relevantnej literatúry, častokrát aj cudzojazyčnej. 1. Atestačná práca je zameraná na … Pokračovať v čítaní

Publikované v Atestačná práca |

Vzor esej angličtina

Vzor esej angličtina : Slovakia Over the last 20 years, Slovakia has undergone many significant changes. The most important – and also problematic – was the transition from the socialist system of planning to the more liberal, even capitalist means … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , , |

Esej angličtina : Fast food

Fast foods target their marketing on the most vulnerable part of the population, the kids who do not have yet developed the eating habits. Ramrayka, L. Brabds continue to target fast food marketing at kids. It makes them one of … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , , |

Esej angličtina : Slovakia over the past 20 years

Over the last 20 years, Slovakia has undergone many significant changes. The most important – and also problematic – was the transition from the socialist system of planning to the more liberal, even capitalist means of production. These large-scale changes … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Esej: Prezident

Naša Slovenská republika je parlamentnou formou vlády a táto forma zriadenia sa týka aj každého z nás. Týka sa to aj hlavy štátu, pretože táto osoba má postavenie v spoločnosti, reprezentuje náš štát a teda aj jeho občanov tak navonok … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Esej: Právo na prácu

Slovenská spoločnosť si podobne ako iné okolité krajiny prešla od roku 1989 mnohými zmenami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili charakter nášho štátu. V socialistickom štáte aký tu bol pred rokom 1989 neexistovala nezamestnanosť. Charakter štátneho režimu ju z ideologických dôvodov netoleroval … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |