Mesačné archívy: február 2013

Zoznam použitej literatúry – TU Zvolen

Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte. Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca |

Názov kapitoly v záverečnej práci – TU Zvolen

Jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti: • súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, • cieľ práce, • metodika práce a metódy … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca |

Slovník termínov diplomová práca – TU Zvolen

Dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s použitím (využitím) bohatého dokladového materiálu ako i vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Font je súbor, obsahujúci predpisy na zobrazenie textu v danom písme, napr. na … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , , , |

Vypracovanie rigoróznej práce

Vypracujeme vám podklady k rigoróznej práci Náš tím odborníkov vám vypracuje vami zadanú rigoróznu prácu odborne, kvalitne a rýchlo. S nami máte istotu, že vami požadovaná rigorózna práca bude hotová podľa vašich požiadaviek a vždy načas. Naša činnosť nemá prispievať … Pokračovať v čítaní

Publikované v Rigorózna práca | Označkované , , |

Vypracovanie seminárnej práce

Vypracujeme vám podklady k seminárnej práci Náš tím odborníkov vám vypracuje vami zadanú seminárnu prácu odborne, kvalitne, rýchlo a najmä podľa vašich predstáv a požiadaviek. S nami máte istotu, že vami požadovaná seminárna práca bude hotová podľa vašich požiadaviek a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Vypracovanie bakalárskej práce

Vypracujeme vám podklady k bakalárskej práce Náš tím odborníkov pre vás vypracuje podklady na vami zadanú bakalársku prácu odborne, kvalitne a rýchlo. S nami máte istotu, že vami požadovaná bakalárska práca bude hotová podľa Vašich požiadaviek a vždy na čas. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , |

Vypracovanie diplomovej práce

Vypracujeme vám podklady k diplomovej práci Náš tím kvalifikovaných odborníkov vám vypracuje vami zadanú diplomovú prácu odborne, kvalitne a rýchlo. S nami máte istotu, že požadovaná diplomová práca bude hotová podľa vašich požiadaviek a vždy načas. Naša činnosť nemá prispievať … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Obsah záverečnej práce – TU Zvolen

Ako písať obsah a osnovu záverečnej práce – TU Zvolen Vzor obsahu záverečnej práce :

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , , , , |

Abstrakt záverečnej práce – TU Zvolen

Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah … Pokračovať v čítaní

Publikované v Smernice záverečných prác | Označkované , , |

Poďakovanie v diplomovej práci – TU Zvolen

Na tomto mieste môže byť vyjadrenie poďakovania napr. vedúcemu práce resp. konzultantom za pripomienky a odbornú pomoc pri vypracovaní práce. Nie je zvykom ďakovať za rutinnú kontrolu, menšiu spoluprácu alebo všeobecné rady. Vyjadrenie poďakovania v prípade využitia inej práce sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |