Mesačné archívy: apríl 2015

DIPLOMOVÉ PRÁCE NA STIAHNUTIE – AKO SI TO UĽAHČIŤ

V dnešnej dobe máme pri písaní diplomových prác oveľa viac možností než mali naši rodičia či starí rodičia. Kedysi sa práce písali ručne, neskôr na písacom stroji, na počítači a dnes by sme si ich najradšej hotové stiahli z internetu. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Oponentský posudok diplomovej práce

Diplomovú prácu hodnotí konzultant, či školiteľ, ktorého ste si vybrali, resp. mu prislúcha daná téma diplomovej práce. Ďalším hodnotiteľom je oponent diplomovej práce, ktorého úlohou je kriticky posúdiť viacero dôležitých a vopred stanovených kritérií práce prostredníctvom oponentského posudku diplomovej práce. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

DIPLOMOVÉ PRÁCE NA STIAHNUTIE – BEZ NÁMAHY TO NEPÔJDE

V posledných rokoch sa rozmáha systém stiahnuť si diplomovú prácu z internetu, a uľahčiť si tak cestu k titulu. Samozrejme, že nie je možné stiahnuť si kompletnú prácu na vami zvolenú tému, no je možné stiahnuť si podobnú diplomovú prácu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Seminárna práca – Sociálna práca – Šikanovanie

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Tento projekt je zameraný na sekundárny typ prevencie, preto je dôležité aby sme si ozrejmili podstatu sekundárnej prevencie. Podľa Sakmaryovej (In Krajňáková, 2008) zahŕňa v oblasti šikanovania v edukačnom prostredí, sekundárna prevencia cieľavedomú prácu so žiakmi so … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Seminárna práca o sociálnej práci – Chudoba

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Chudoba, ako téma vhodná na diskusiu nepúta v našej krajine príliš veľkú pozornosť. Napriek tomu, čím ďalej viac začína byť práve problém chudoby a sociálneho vylúčenia viditeľný. Ako príklad z bežného života môžeme uviesť napríklad … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Sociálny pracovník

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Sociálna práca je profesionálna a akademická disciplína, ktorá sa snaží o zlepšenie kvality života a subjektívnu pohodu jednotlivcov, rodiny, páry, skupiny a komunity prostredníctvom výskumu, politiky, komunitnej práce, priamej praxi, krízovej intervencie, a učí výhodu tých ohrozených sociálnych znevýhodnení, ako je chudoba, duševné … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Týrané deti

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Rodina zohráva významnú rolu v rozličných etapách vývinu dieťaťa, jej základné funkcie však zostávajú stabilné v oblasti biologickej, psychickej, sociálnej aj ekonomickej a prostredníctvom nich rodina napĺňa potreby dieťaťa v dostačujúcej miere vo všetkých uvedených oblastiach. Samozrejme len … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Závislosť

Vzor diplomová práca – Sociálna práca V súčasnej dobe sa používanie novodobých informačných a komunikačných technológií – ako je internet, sociálne siete, počítačová technika, mobilné telefóny –                 stáva prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Patria k základným charakteristikám modernej spoločnosti. Tieto prudko sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Zdravotné postihnute

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Zdravotné postihnutie predstavuje teda určitú bariéru, ktorá bráni človeku účinne prekonávať v rôznych oblastiach svojho života prekážky, s ktorými sa stretáva.                      Práve tým, že tieto prekážky človek s postihnutím – v porovnaní s inými ľuďmi,                      ktorí nemajú žiadne limity … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: rodina

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Model rodiny tvorené rodičmi, ich deťmi, prípadne prarodičmi vykazuje neobyčajnú stabilitu vo všetkých epochách vývoja ľudstva a vo všetkých známych súčasných spoločnostiach. Neexistuje ţiadny typ spoločnosti, ktorý by sa neopieral o rodinu ako o … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |