Mesačné archívy: apríl 2015

DIPLOMOVÉ PRÁCE NA STIAHNUTIE – AKO SI TO UĽAHČIŤ

V dnešnej dobe máme pri písaní diplomových prác oveľa viac možností než mali naši rodičia či starí rodičia. Kedysi sa práce písali ručne, neskôr na písacom stroji, na počítači a dnes by sme si ich najradšej hotové stiahli z internetu. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

DIPLOMOVÉ PRÁCE NA STIAHNUTIE – BEZ NÁMAHY TO NEPÔJDE

V posledných rokoch sa rozmáha systém stiahnuť si diplomovú prácu z internetu, a uľahčiť si tak cestu k titulu. Samozrejme, že nie je možné stiahnuť si kompletnú prácu na vami zvolenú tému, no je možné stiahnuť si podobnú diplomovú prácu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Seminárna práca – Sociálna práca – Šikanovanie

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Tento projekt je zameraný na sekundárny typ prevencie, preto je dôležité aby sme si ozrejmili podstatu sekundárnej prevencie. Podľa Sakmaryovej (In Krajňáková, 2008) zahŕňa v oblasti šikanovania v edukačnom prostredí, sekundárna prevencia cieľavedomú prácu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Seminárna práca o sociálnej práci – Chudoba

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Chudoba, ako téma vhodná na diskusiu nepúta v našej krajine príliš veľkú pozornosť. Napriek tomu, čím ďalej viac začína byť práve problém chudoby a sociálneho vylúčenia viditeľný. Ako príklad z bežného života môžeme uviesť … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Sociálny pracovník

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Sociálna práca je profesionálna a akademická disciplína, ktorá sa snaží o zlepšenie kvality života a subjektívnu pohodu jednotlivcov, rodiny, páry, skupiny a komunity prostredníctvom výskumu, politiky, komunitnej práce, priamej praxi, krízovej intervencie, a učí … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Týrané deti

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Rodina zohráva významnú rolu v rozličných etapách vývinu dieťaťa, jej základné funkcie však zostávajú stabilné v oblasti biologickej, psychickej, sociálnej aj ekonomickej a prostredníctvom nich rodina napĺňa potreby dieťaťa v dostačujúcej miere vo všetkých … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Závislosť

Vzor diplomová práca – Sociálna práca V súčasnej dobe sa používanie novodobých informačných a komunikačných technológií – ako je internet, sociálne siete, počítačová technika, mobilné telefóny – stáva prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Patria k základným charakteristikám modernej spoločnosti. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Diplomová práca – Sociálna práca – Zdravotné postihnute

Vzor diplomová práca – Sociálna práca Zdravotné postihnutie predstavuje teda určitú bariéru, ktorá bráni človeku účinne prekonávať v rôznych oblastiach svojho života prekážky, s ktorými sa stretáva. Práve tým, že tieto prekážky človek s postihnutím – v porovnaní s inými … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: rodina

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Model rodiny tvorené rodičmi, ich deťmi, prípadne prarodičmi vykazuje neobyčajnú stabilitu vo všetkých epochách vývoja ľudstva a vo všetkých známych súčasných spoločnostiach. Neexistuje ţiadny typ spoločnosti, ktorý by sa neopieral o rodinu ako o … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: práca s nezamestnanými

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Nezamestnanosť je významným sociálno-ekonomickým problémom vyspelých ekonomík sveta. Vplýva na ich celkovú hospodársko-ekonomickú situáciu, je to teda problém makroekonomický, tiež však negatívne zasahuje všeobecne životnú úroveň ich občanov i rôzne oblasti ich života, a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |