Mesačné archívy: marec 2015

Viazanie diplomovky – Väzba, obal, farby

Diplomovku si môžete dať zviazať rôznymi typmi väzieb. Najväčšmi obľúbená je lepená väzba s tvrdými doskami. Možnosti sú v tomto smere však oveľa širšie. Stále väčšej obľube sa teší hrebeňová, alebo drôtená, či špirálová väzba a to najmä kvôli svojej cene. Každá vysoká … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Seminárna práca – Sociálna práca – Zdravotná starostlivosť

Vzor seminárna práca – Sociálna práca Pomoc vo všeobecnosti je životne a prirodzene nevyhnutnou kategóriou ľudí a ľudstva. Zmeny vo vývoji ľudskej spoločnosti dali priestor na vznik pomáhajúcich profesií.                     K pomáhajúcim profesiám zaraďujeme medicínu, psychológiu, pedagogiku a sociálnu prácu. Všetky tieto profesie majú svoj … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované |

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: prostitúcia

Vzor bakalárska práca – Sociálna práca Sexualita ovplyvňuje veľkú časť nášho správania. Ide o súhrn prejavov ľudského správania a cítenia, ktorý vyplýva z telesných a psychických rozdielov medzi pohlaviami. V prípade, že človek sexuálne trpí, môže sa to prejaviť navonok … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Ako ušetriť čas a peniaze pri viazaní diplomovky

Aby ste si mohli dať zviazať svoju diplomovku musíte mať titulný list, vedieť počet viazaných kusov, vedieť približný rozsah strán diplomovky, vybrať si farbu textu na obale a farbu samotného obalu. Ak ste typ študenta, ktorý si na všetko necháva dostatok … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Označkované |

Štruktúra bakalárskej práce – od úvodu po záver

Bez štruktúry by žiadna bakalárska práca nemohla vzniknúť. Najdôležitejšími časťami sú: úvod, jadro, záver.   No netreba zabúdať, že neoddeliteľnou súčasťou štruktúry bakalárskej práce je aj obsah a zoznam literatúry. V rámci štruktúry bakalárskej práce treba myslieť nato, že obsah … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , |

Štruktúra bakalárskej práce – od obalu po predhovor

Každá bakalárska práca musí mať svoju štruktúru. Medzi povinné časti bakalárky patrí aj: obal, titulný list, abstrakt Obal bakalárskej práce Obal bakalárskej práce by mal obsahovať: názov školy a fakulty, názov práce, meno autora rok, kedy bola práca vydaná. Titulný … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Štruktúra bakalárskej práce – Prehľad

Štruktúra bakalárskej práce je podobná ako štruktúra diplomovej práce, no jednotlivé časti štruktúry majú v prípade bakalárskej práce menší rozsah. Štruktúra bakalárskej práce má svoje základné časti: obal, titulný list, ktorý je dôležitý pri viazaní bakalárskej práce, pretože tvorí potlač … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

ŠKORPIÓN – Študentský horoskop 8: Vybrali ste si správny odbor či profesiu?

Sú medzi nami takí, ktorí v tom majú jasno už od malička. Sú však aj takí, ktorí pochybujú o tom, či si vybrali správne. Ako sa hovorí – nikdy nie je neskoro, takže pokiaľ si nie ste istí, či ste … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality |

Prílohy diplomovej práce

Niekedy sú nevyhnutnou súčasťou diplomovej práce aj prílohy. Tie je potrebné uviesť aj do zoznamu príloh v obsahu diplomovej práce. Slúžia najmä na vytvorenie detailnejšej predstavy skúmanej problematiky alebo iných uvádzaných dát a informácií. Hodnotitelia v komisii sa zväčša venujú … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Parametre diplomovej práce

Každý študent musí dodržiavať metodiku písania diplomovej práce, ktorú vypracovala fakulta vysokej školy, na ktorej študuje druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Treba si zaobstarať smernicu danej fakulty. Smernice jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt sa môžu v niektorých bodoch zásadne líšiť. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |