Mesačné archívy: marec 2013

Obsah seminárnej práce

Obsah seminárnej práce pozostáva z názvov častí práce, vrátane číslovania kapitol a príloh a čísla príslušných strán. Obsah slúži čitateľovi na orientáciu v jednotlivých častiach seminárnej práce. Najobľúbenejším „typom“ obsahu v seminárnej práci je jeho vytvorenie pomocou automatickej funkcie, ktorú … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Záver

V závere seminárnej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež uvádza, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode, boli alebo neboli splnené. Záver seminárnej práce spravidla … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Úvod seminárnej práce

Seminárna práca začína spravidla úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie práce zvolil, prečo si túto tému zvolil a v skratke popíše, čomu sa bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode môže autor spomenúť tiež … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Riadkovanie

V celej práci sa spravidla používa jeden a pol násobné alebo dvojité riadkovanie, ak inak nestanoví pedagóg. Medzery medzi odstavcami sa pri jeden a pol násobnom riadkovaní väčšinou používajú vo veľkosti 6-10 bodov, a to pred alebo za odstavcom. Medzery … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Náležitosti

Náležitosti, ktoré má seminárna práca obsahovať, aby splnila zadané požiadavky a nároky, spravidla určujú konkrétne smernice či sylaby vydané jednotlivými fakultami, katedrami či vedúcim predmetov. Takáto sylabus hovorí najmä o dvoch druhoch náležitostí seminárnej práce – a to Obsahové a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Seminárna práca forma

Seminárna práca pozostáva spravidla z nasledujúcich častí: Úvodná časť – titulný list, obsah a úvod. Niektoré školy vyžadujú v individuálnych prípadoch ďalšie časti, ktoré sú zvyčajne súčasťami „väčších“ písomných prác, ako napr. poďakovanie, abstrakt, kľúčové slová, zoznam ilustrácií a tabuliek, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |