Mesačné archívy: júl 2014

Bakalárska práca : Komunikácia učiteľ

Bakalárska práca : Komunikácia učiteľ V rámci zmien, ktoré prebiehajú vo svete v rôznych oblastiach života spoločnosti, nadobúda komunikácia čoraz väčší význam. S istým nadhľadom by sme mohli povedať, že komunikácia je v súčasnom svete všadeprítomná. Dokonca sa v niektorých … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : Stredovek

Bakalárska práca : Stredovek Tému bakalárskej práce som si vybrala z dôvodu, že je veľmi zaujímavá a existuje veľa kvalitnej literatúry, ktorá sa tejto téme venuje a môžem z nej čerpať a tak rozšíriť obzor svojho poznania. V dnešných časoch … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : Financovanie

Bakalárska práca : Financovanie PROBLEMATIKY Delenie právomocí obce nemá jediné kritérium. Kritériá tak nadobúdajú podobu hospodárskych zmien, alebo administratívno-právnych. Môžu byť pre obec prezentované ako obligatórne, s povinnosťou obce ich zabezpečenia, alebo nepovinné, bez nevyhnutnosti ich splnenia. K povinným právomociam … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁVISLÁ PRÁCA

Bakalárska práca : ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁVISLÁ PRÁCA Na úvod mojej bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá predovšetkým subjektmi pracovnoprávnych vzťahov, musíme uviesť hlavne dôležitý význam novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou k 1.1.2013, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Vzor bakalárskej práce – Pracovná zmluva

Bakalárska práca : Pracovná zmluva ,, Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt.“[1] Pracovná zmluva predstavuje základný inštitút pracovného práva. S pracovnou zmluvou sa stretávame v zákone č. 311/2001 Z .z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Zákonník … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |

Vzor bakalárskej práce – Štátne dlhopisy

Bakalárska práca : Štátne dlhopisy Finančný trh v najširšom slova zmysle môžeme charakterizovať ako súbor transakcií, ktorými sa stretávajú ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Za nástroj finančného trhu je považovaný mechanizmus získavania peňažných prostriedkov, a ich využívanie v … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |

Bakalárska práca : OSOBNOSŤ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Bakalárska práca : OSOBNOSŤ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V osobnosti Ľudovíta Štúra máme možnosť vidieť stret mnohých záujmov, ktoré sú v práci novinára viac ako potrebné. Vo svojich článkoch sa zaoberal verejnými otázkami, predovšetkým otázkami vlastenectva. V novinárskej činnosti sa stretávame s … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : VZDELÁVANIE RÓMOV

Bakalárska práca : VZDELÁVANIE RÓMOV Predmet skúmania bakalárskej práce je zameraný na vzdelávanie Rómov v európskom kontexte so zameraním na V4. Rómske etnikum je najpočetnejšou menšinou takmer v každom európskom štáte a daná problematika je determinovaná mnohými faktormi. V súčasnosti … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI BEZ DOMOVA

Bakalárska práca : TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI BEZ DOMOVA Po novembri 1989, v dôsledku spoločensko–ekonomického vývoja sa u nás prudko zvýšil počet ľudí, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, ktorú nedokážu často krát vlastnými silami riešiť. Ľudia bez … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca :PODNIK A PODNIKANIE

Bakalárska práca :PODNIK A PODNIKANIE Podnikanie patrí medzi jednu z foriem zárobkovej činnosti. Podnikanie je činnosť, ktorou sa podnikateľ snaží dosiahnuť ciele podnikania, ktoré by mali byť definované pred samotným začatím výkonu podnikateľskej činnosti. „Ziskovosť ako hlavný motív podnikania je … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |