Mesačné archívy: júl 2014

Bakalárska práca : Komunikácia učiteľ

Bakalárska práca : Komunikácia učiteľ V rámci zmien, ktoré prebiehajú vo svete v rôznych oblastiach života spoločnosti, nadobúda komunikácia čoraz väčší význam. S istým nadhľadom by sme mohli povedať,  že komunikácia je v súčasnom svete všadeprítomná. Dokonca sa v niektorých kruhoch začína používať pojem „doba … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : Stredovek

Bakalárska práca : Stredovek Tému bakalárskej práce som si vybrala z dôvodu, že je veľmi zaujímavá a existuje veľa kvalitnej literatúry, ktorá sa tejto téme venuje a môžem z nej čerpať a tak rozšíriť obzor svojho poznania. V dnešných časoch môžeme poznať tvar stredovekého sveta a to … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : Financovanie

Bakalárska práca : Financovanie PROBLEMATIKY Delenie právomocí obce nemá jediné kritérium. Kritériá tak nadobúdajú podobu hospodárskych zmien, alebo administratívno-právnych. Môžu byť pre obec prezentované ako obligatórne, s povinnosťou obce ich zabezpečenia, alebo nepovinné, bez nevyhnutnosti ich splnenia. K povinným právomociam zaraďujeme zdravotné … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁVISLÁ PRÁCA

Bakalárska práca : ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁVISLÁ PRÁCA Na úvod mojej bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá predovšetkým subjektmi pracovnoprávnych vzťahov, musíme uviesť hlavne dôležitý význam novely zákona č. 311/2001 Z.z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  s účinnosťou k 1.1.2013, ktorá zmenou v právnej … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Vzor bakalárskej práce – Pracovná zmluva

Bakalárska práca : Pracovná zmluva ,, Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt.“[1] Pracovná zmluva predstavuje základný inštitút pracovného práva. S pracovnou zmluvou sa stretávame v zákone č. 311/2001 Z .z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Zákonník práce). Všeobecne sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |

Vzor bakalárskej práce – Štátne dlhopisy

Bakalárska práca : Štátne dlhopisy Finančný trh v najširšom slova zmysle môžeme charakterizovať ako súbor transakcií, ktorými sa stretávajú ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch. Za nástroj finančného trhu je považovaný mechanizmus získavania peňažných prostriedkov, a ich využívanie v záujme efektívneho … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |

Bakalárska práca : OSOBNOSŤ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Bakalárska práca : OSOBNOSŤ  ĽUDOVÍTA  ŠTÚRA V osobnosti Ľudovíta Štúra máme možnosť vidieť stret mnohých záujmov, ktoré sú v práci novinára viac ako potrebné. Vo svojich článkoch sa zaoberal verejnými otázkami, predovšetkým otázkami vlastenectva. V novinárskej činnosti sa stretávame s politickým zanietením, znalosťami z mnohých … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : VZDELÁVANIE RÓMOV

Bakalárska práca : VZDELÁVANIE RÓMOV Predmet skúmania bakalárskej práce je zameraný na vzdelávanie Rómov v európskom kontexte so zameraním na V4. Rómske etnikum je najpočetnejšou menšinou takmer v každom európskom štáte a daná problematika je determinovaná mnohými faktormi. V súčasnosti stále vnímame prežitky diskriminačných tendencií … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca : TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI BEZ DOMOVA

Bakalárska práca : TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI BEZ DOMOVA Po novembri 1989, v dôsledku spoločensko–ekonomického vývoja sa u nás prudko zvýšil počet ľudí, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, ktorú nedokážu často krát vlastnými silami riešiť.   Ľudia bez domova – bezdomovci … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Bakalárska práca :PODNIK A PODNIKANIE

Bakalárska práca :PODNIK A PODNIKANIE Podnikanie patrí medzi jednu z foriem zárobkovej činnosti. Podnikanie je činnosť, ktorou sa podnikateľ snaží dosiahnuť ciele podnikania, ktoré by mali byť definované pred samotným začatím výkonu podnikateľskej činnosti. „Ziskovosť ako hlavný motív podnikania je určujúca … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |