Mesačné archívy: október 2016

Diplomová práca – Monitorovacie systémy

Diplomová práca vzor – Monitorovacie systémy V nasledujúcej kapitole sme sa zaoberáme monitorovacími systémami, počnúc históriou poplašných zariadení, ďalej rozoberáme rôzne druhy a podoby týchto systémov, venujeme sme sa aj ich významu, funkciám a elementárnym požiadavkám, ktoré by mali takéto … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Rigorózna práca – Marketingová komunikácia

Rigorózna práca vzor – Marketingová komunikácia Firmy, ktoré majú záujem uspieť nielen doma, ale i na globálnom trhu, musia zabezpečiť, aby sa propagácia ich produktov dostala k zákazníkovi so všetkými aspektmi, ktoré je vzpotrebné zákazníkovi v rámci marketingu predstaviť. Preto … Pokračovať v čítaní

Publikované v Rigorózna práca | Označkované , |

Bakalárska práca – Teória literatúry

Bakalárska práca vzor – Teória literatúry Základným kritériom na vymedzenie súboru kompetencií vo vyučovaní literatúry a jej obsahu je trojúrovňová sústava všeobecných cieľov vzdelávania. Za všeobecnú úroveň sú považované štyri strategické piliere vzdelávania – učiť sa žiť, učiť sa učiť, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Problematika drog

Bakalárska práca vzor – Problematika drog Súčasná doba prináša neustále zmeny, ktoré zanechávajú na našom správaní stopy, vyvolávajú určité reakcie, nastoľujú situácie a problémy, ktoré sme nútení riešiť. Ide o stratu sociálnych istôt, pretože polarizovaná spoločnosť sa ocitá zoči-voči násiliu, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Duševné vlastníctvo

Bakalárska práca vzor – Duševné vlastníctvo Právo ako spoločenský jav má tri podoby, ktorými sú: – právne normy, – právne vzťahy a – právne vedomie. Právne normy sú tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré sa považujú za základnú rovinu, ktorá tvorí … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované |

Rigorózna práca – Ochranné opatrenia

Rigorózna práca vzor – Ochranné opatrenia Ochranné opatrenia predstavujú samostatnú kategóriu sankcií ukladaných za spáchanie trestných činov alebo činov inak trestných. Ochranné opatrenia nepredstavujú výlučnú kategóriu sankcií upravenú v trestnom práve. Slovenský zákonodarca zakotvuje dva druhy sankcií, ktoré predstavujú právny … Pokračovať v čítaní

Publikované v Rigorózna práca | Označkované , |