Mesačné archívy: máj 2015

Škola úspešne ukončená – čo treba spraviť?

Ak si úspešne skončil štúdium na vysokej, čaká ťa nejaká tá oslava, možno trochu zaslúženého oddychu, prípadne rovno nabehneš do novej práce…netreba však zabúdať, že ako absolventovi VŠ ti vyplývajú aj určité práva a povinnosti, napr. v súvislosti so zdravotným a sociálnym … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality |

PÍSANIE ÚVODZOVIEK – KEDY ICH POUŽÍVAŤ

S úvodzovkami sa najčastejšie môžeme stretnúť v literatúre, v románoch, poviedkach, novelách, ale tiež v odbornej vedeckej literatúre. Stretávame sa s nimi aj na vysokých školách pri písaní bakalárskych, či diplomových prác. Úvodzovky píšeme najmä v priamej reči, ale používame ich aj pre označenie citácií, keď … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , |

KRITÉRIÁ HODNOTENIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Hodnotenie bakalárskej práce pozostáva z dvoch pohľadov na našu prácu. Je to pohľad oponenta a konzultanta našej práce. Obaja v posudkoch hodnotia niekoľko kritérií, ktoré by mala každá bakalárska práca mať. Sú to základné náležitosti, na ktoré by mal byť … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , |

HODNOTENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Keď po náročnej práci odovzdáme bakalársku prácu a nahráme ju do systému, netrpezlivo očakávame hodnotenie našej, zväčša niekoľkomesačnej práce. Najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky musíme mať k dispozícií dva posudky. Jeden posudok, teda hodnotenie bakalárskej práce, napíše … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , |

OPONENTSKÝ POSUDOK DIPLOMOVEJ PRÁCE – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Po napísaní a záverečnom odovzdaní diplomovej práce prichádza na rad písanie posudkov. Jeden posudok píše školiteľ, resp. konzultant diplomovej práce a druhý posudok, oponentský posudok, píše oponent diplomovej práce. Oponentom môže byť zamestnanec, teda pedagóg príslušnej vysokej školy, ale aj externý pracovník, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |