Mesačné archívy: január 2015

Bakalárske záverečné práce

Bakalárske záverečné práce sú určitou formou vyvrcholenia prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania, kedy má možnosť poslucháč – absolvent prvého stupňa vysokej školy prezentovať svoje vedecké a odborné znalosti a určitým spôsobom prispieť pre spoločnosť vyriešením určitej problematiky, ktorá bude prínosom pre … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca |

Diplomové záverečné práce

Diplomové práce sú záverečnými prácami druhého stupňa vysokoškolsky vzdelaného absolventa. Úlohou diplomovej práce je hĺbkovo riešiť danú problematiku, pritom v porovnaní s bakalárskou prácou sa jedná o kvantitatívne a kvalitatívne prácu na vyššej úrovni. Obdobne je autor vedený školiteľom najčastejšie … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca, Záverečná práca |

Metódy výskumu v bakalárskej práci

Veľmi častým spôsobom získavania nových poznatkov, najmä u málo prebádanej problematiky, resp. ak autor bakalárskej práce chce získať aj vlastné výskumné závery, je využitie výskumných metód. Medzi najpoužívanejšie metódy získavania poznatkov patria rozhovor, pozorovanie alebo dotazník. Metóda rozhovoru Metóda rozhovoru … Pokračovať v čítaní

Publikované v Bakalárska práca |

Seminárne práce riešia úzky problém

Seminárne práce sú vlastne prípravnými prácami pre písanie záverečných prác. Obsahujú rovnako úvod, jadro, záver, literárne zdroje, pričom sa pri nich používa citácia obdobne ako v záverečných prácach.

Publikované v Seminárna práca |

Ročníkové záverečné práce

Každý správny pedagóg chce na konci vyučovacieho procesu získať vedomosť o zvládnutom učive za dané obdobe a danú vedomostnú oblasť. Medzi najzákladnejšie skúšky počas vysokoškolského štúdia vo forme odovzdania skúšobných pác medzi ktoré patria seminárne a semestrálne práce. V týchto … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca |

Diplomová práca a kvalitatívny výskum

Niektoré diplomové práce sa zaoberajú problematikou, ktorú nie je možné kvantitatívne vyhodnotiť a kedy sa zisťuje, do akej miery, či rozsahu je pre respondentov daný jav, skutočnosť či požiadavka prijateľná, resp. únosná. V prípade kvalitatívneho výskumu je už samotné riešenie … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Seminárne práce na základe tvorby vlastných záverov

Veľmi často sa o vedeckej, či praktickej činnosti stretávame s tým, že sme postavení pred daný problém a musíme ho riešiť spôsobom, ktorí nám tento problém možní vyriešiť. Modelovou situáciou je j seminárna práca, ktorá nás postaví pred problém, a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca |

Obhajoba diplomovej práce pri kvantitatívnom výskume

Najčastejším spôsobom, resp. metodikou riešenia diplomovej práce je postup, kde sa zostaví dotazník s otvorenými alebo uzatvorenými otázkami, na ktoré respondent odpovie. Typy otázok v dotazníku Ak sa jedná o uzavreté otázky, respondent má prácu jednoduchšiu, lebo si zvolí odpoveď, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované , |

Obhajoba diplomovej práce

Ak ste typ študenta, ktorý si na všetko necháva dostatok času, tak si celú diplomovku napíšete v predstihu a dáte si ju zviazať dostatočne skoro nato, aby ste neplatili veľa. Skúsenosti však hovoria o tom, že väčšina študentov si dáva … Pokračovať v čítaní

Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Seminárne práce na základe výskumných zdrojov

V prípade, že si zvolíme zacieľ zistiť skutkový stav v danej problematike na základe výskumných úloh, j vhodné použiť zborníky, ktoré sa danou tematikou zaoberajú. Je vhodné použiť zdroje od rôznych autorov, lebo často určitý autori aj v rozdielnych prácach … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca |