Počet strán diplomovej práce

Rozsah písomných prác sa spravidla uvádza počtom normalizovaných strán. Normalizovaná strana má 30 riadkov so 60 údermi v jednom riadku, teda 1800 znakov.

Počet strán diplomovej práce určujú jednotlivé školy. Za primeraný sa považuje rozsah textu minimálne 60 a maximálne 80 normalizovaných strán.

Do počtu strán diplomovej práce práce sa počítajú úvod, jadro, závery, zoznam literatúry, citácie a p. Do rozsahu práce sa spravidla nezapočítavajú úvodné strany a prílohy.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.